Domov2021-01-16T22:44:26+01:00

ČÍM SA ZAOBERÁME.

GINA Centrála | 3MON

Ponúkame riešenia, ktoré vám uľahčia navigáciu v teréne a  budovách, vďaka čomu sa stanú neoddeliteľnou súčasťou vášho života.

Hasenie požiarov | 3MON

Hasiace vaky, alebo aj Bambi vaky, nádrže na vodu Fireflex od SEI Industries sú vysoko účinná zbraň na hasenie požiarov zo vzduchu. Veľkú úlohu zohrávajú hlavne vtedy, keď ide o lesné požiare a slabo dostupný terén.

BOZP a požiarna ochrana | 3MON

Pre našich klientov poskytujeme kompletné služby BOZP a OPP. Môžete sa spoľahnúť na profesionálny prístup a poradenstvo vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

NAVIGAČNÉ SYSTÉMY.

Naše navigačné riešenia sú navrhnuté pre pomoc integrovaným zložkám (policajti, hasiči a záchranná služba) v teréne. Systém komunikuje s operačným centrom 112 (bezpečnostné číslo) a poskytuje veliteľom nástroj pre efektívnejšie riadenie činnosti a správne rozhodovanie v každej fáze zásahu.

Naše riešeniaNavigačné technológie | 3MON

AKTUALITY.

1601, 2021

Predstavujeme GINA Tablet 2

Naše produkty sa snažíme neustále inovovať a prinášať užitočné funkcionality, ktoré hasičom pomôžu v tých najnáročnejších situáciách. Dokážu nie len rýchle a bezpečne navigovať na miesto zásahu, ale tiež poskytnúť aktuálne informácie z miesta zásahu a tým výrazne zjednodušiť komunikáciu s operačným strediskom. Aplikácia GINA [...]

1604, 2018

GTS Spaceti – systém na lokalizáciu hasičov v budove

Previerkové cvičenie Hasičského a Záchranného Zboru Slovenskej republiky – Hasičský a Záchranný útvar hl. mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len HaZÚ Bratislava) – lokalizácia hasičov v budove. Dňa 09.03.2018 sme v spolupráci s HaZÚ Bratislava mohli vyskúšať naše riešenie GTS Spaceti vo výškovej budove Incheba [...]

Kontaktujte nás

  • Černyševského 50, Bratislava, 851 01
  • +421918641394
  • info@3mon.sk
Go to Top