Domov2020-04-23T17:29:04+02:00

ČÍM SA ZAOBERÁME.

GINA Centrála | 3MON

Ponúkame riešenia, ktoré vám uľahčia navigáciu v teréne a  budovách, vďaka čomu sa stanú neoddeliteľnou súčasťou vášho života.

Hasenie požiarov | 3MON

Hasiace vaky, alebo aj Bambi vaky, nádrže na vodu Fireflex od SEI Industries sú vysoko účinná zbraň na hasenie požiarov zo vzduchu. Veľkú úlohu zohrávajú hlavne vtedy, keď ide o lesné požiare a slabo dostupný terén.

BOZP a požiarna ochrana | 3MON

Pre našich klientov poskytujeme kompletné služby BOZP a OPP. Môžete sa spoľahnúť na profesionálny prístup a poradenstvo vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

NAVIGAČNÉ SYSTÉMY.

Naše navigačné riešenia sú navrhnuté pre pomoc integrovaným zložkám (policajti, hasiči a záchranná služba) v teréne. Systém komunikuje s operačným centrom 112 (bezpečnostné číslo) a poskytuje veliteľom nástroj pre efektívnejšie riadenie činnosti a správne rozhodovanie v každej fáze zásahu.

Naše riešeniaNavigačné technológie | 3MON

AKTUALITY.

1604, 2018

GTS Spaceti – systém na lokalizáciu hasičov v budove

Previerkové cvičenie Hasičského a Záchranného Zboru Slovenskej republiky – Hasičský a Záchranný útvar hl. mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len HaZÚ Bratislava) – lokalizácia hasičov v budove. Dňa 09.03.2018 sme v spolupráci s HaZÚ Bratislava mohli vyskúšať naše riešenie GTS Spaceti vo výškovej budove Incheba [...]

704, 2018

Ako postupovať pri pracovnom úraze na pracovisku

Pracovný úraz je veľmi nepríjemná záležitosť pre firmu, ale najmä pre poškodeného. Aby sa prechádzalo vzniku pracovných úrazov, musia byť všetci zamestnanci dôkladne poučení na to určenou osobou. Ako pracovný úraz chápeme poškodenie zdravia, alebo smrť spôsobenú pri výkone [...]

Kontaktujte nás

  • Černyševského 50, Bratislava, 851 01
  • +421918641394
  • info@3mon.sk
Go to Top