Dá sa povedať, že tium-iónové batérie poháňajú náš život. Nájdeme ich prakticky vo všetkých typoch elektrických a elektronických zariadení, od spotrebných produktov, ako sú inteligentné telefóny a prenosné počítače, cez lekárske zariadenia až po automobily a dokonca aj pokročilé priemyselné zariadenia.

Bez batérií by bola naša schopnosť zostať v kontakte a robiť veci, skutočne, veľmi obmedzená. Široké využitie týchto batérií však upriamilo pozornosť aj na našu bezpečnosť. Aj keď sú účinným a efektívnym zdrojom energie, predstavujú vyššie riziko vzniku požiaru.

Všeobecne platí, že testované a certifikované batérie sú za normálnych podmienok používania bezpečné. Riziko vzniká pri nesprávnej výrobe, manipulácii alebo poškodení batérie. Vtedy sa môže prehriať až explodovať, čo môže mať katastrofálne následky.

Tento fakt ukazujú aj globálne štatistiky úmrtnosti pri požiaroch e-bicykloch a e-kolobežkách, ktoré sa za posledný rok zdvojnásobili.

V tomto článku sme vám zhrnuli základné informácie o lítium-iónových batériach, ich používaní a bezpečnostných opatreniach nielen pri malých zariadeniach, ale aj e-bicykloch a e-kolobežkách.

Čo je lítium-iónová batéria?

Táto batéria je ľahká, nabíjateľná a výkonná batéria s dlhou životnosťou. Dokáže tiež uchovať veľké množstvo veternej a slnečnej energie, vďaka čomu môže vzniknúť spoločnosť bez fosílnych palív. Využíva sa na uskladnenie energie a na pohon elektrovozidiel (EV).

Elektromobilita by sa bez nabíjateľných batérií nemohla rozvíjať.

Existujú tri kategórie lítium-iónových batérií:

– malé batérie, ktoré sa nachádzajú v elektronických zariadeniach a ručnom náradí

– väčšie batérie, ktoré sa používajú v mobilných zariadeniach, ako sú vysokozdvižné vozíky a elektrovozidlách

– rozsiahle systémy na uskladanie energie, zvyčajne používané pre zdroj neprerušiteľného napájania alebo v spojení so zariadeniami na výrobu obnoviteľnej energie

Líthiové batérie poháňajú náš život - 3MON

Aké sú riziká lítium-iónových batérií?

Tieto batérie zhromažďujú veľa energie v malom priestore. Keď sa táto energia uvoľňí, nekontrolovaným spôsobom sa generuje teplo, ktoré môže zmeniť niektoré vnútorné časti batérie na horľavé a toxické plyny.

Teplo, dym, uvoľňovanie toxických plynov a možnosť výbuchu sú nebezpečenstvá, ktoré sa spájajú s požiarmi lítium-iónových batérií.

Aké sú riziká lítium-iónových batérií?

Tieto batérie zhromažďujú veľa energie v malom priestore. Keď sa táto energia uvoľňí, nekontrolovaným spôsobom sa generuje teplo, ktoré môže zmeniť niektoré vnútorné časti batérie na horľavé a toxické plyny.

Teplo, dym, uvoľňovanie toxických plynov a možnosť výbuchu sú nebezpečenstvá, ktoré sa spájajú s požiarmi lítium-iónových batérií.

Chybná líthiová batéria - 3MON

Najčastejšie príčiny požiaru z lítium-iónových batérií

Jednou z najčastejších príčin je prehriatie batérie. Prehriatie môže nastať v dôsledku nadmerného nabíjania, nadmerného vybíjania, rýchleho nabíjania, prehriatia okolia alebo v dôsledku iných externých faktorov.

K požiaru batérií dochádza tiež pri:

 • mechanickom poškodení batérie, ako sú perforácie, údery alebo stlačenie, poškodenie z vody
 • použití nekompatibilných nabíjačiek alebo použití batérií, ktoré nie sú určené pre dané zariadenie
 • chybe vo výrobe
 • poškodenie elektrickým prúdom – pretrvávajúce nabíjanie aj po dosiahnutí plného nabitia
 • vystavenie batérie extrémnym teplotám

Bezpečnostné opatrenia pri zariadeniach, ktoré obsahujú  lítium-iónovú batériu

 1. Kupujte výrobky, ktoré sú oficiálne testované a certifikované. Taktiež sú označené zodpovedajúcim spôsobom.
 2. Nenabíjajte batériu, keď je už nabitá.
 3. Používajte nabíjacie zariadenie, ktoré je kompatibilné iba s vaším zariadením. Pre istotu používajte iba nabíjacie zariadenie, ktoré sa dodáva s vaším zariadením.
 4. Prestaňte zariadenie používať, ak batéria vykazuje známky poškodenia, ako je nezvyčajný zápach, nadmerné teplo, praskanie, opuch alebo zmena farby.
 5. Všetky opravy nechajte vykonať kvalifikovaným odborníkom.

Kde je najbezpečnejšie miesto na nabíjanie e-bicyklov a e-kolobežiek?

Keď sa zameráme na fyzikálny aspekt požiaru pri batérii a to, že aj to najmenšie poškodenie batérie môže spôsobiť samovoľné vznietenie až explóziu. Vzniká požiar, ktorý je takmer nemožné uhasiť. Poškodenie batérie sa väčšinou nachádza vo vnútri, takže nie vždy je viditeľné na batérii. Z tohto dôvodu, najdôležitejším opatrením by malo byť odporúčanie nabíjať batérie v špeciálnom lítiovom púzdre. Na trhu už existujú produkty, ktoré sú schválené a testované. Rôzne protipožiarne skrinky, ktoré odolávajú požiaru batérie a sile akéhokoľvek výbuchu, čím sa zabraňuje šírenie ohňa.

Ak však nemáte špeciálne púzdro na nabíjanie. Najbezpečnejšie miesto na nabíjanie e-bicyklov a e-kolobežiek je v exteriéri, mimo akejkoľvek konštrukcie alebo krytu a nie na priamom slnečnom svetle.

Ak e-bicykel alebo e-kolobežku nabíjate v interéri, zabezpečte bezpečné miesto, mimo dosahu horľavých materiálov a tak aby neblokovalo únikový východ.

Ďalšie opatrenia:

 • batériu nenabíjajte bez dozoru ani počas spánku
 • nenabíjajte batériu, ak je poškodená nabíjačka alebo batéria
 • batérie neskladujte na extrémne horúcich alebo studených miestach
 • nepokúšajte sa upravovať batériu alebo nabíjačku

Ako by sa mali lítium-iónové batérie zlikvidovať?

Batérie a zariadenia, ktoré ich obsahujú, by nemali putovať do domáceho odpadu alebo do nádob na recykláciu. Môžu spôsobiť požiar počas prepravy alebo na skládkach Namiesto toho by sa batérie mali odovzdať na špeciálne vytvorené miesta, určené na recykláciu alebo zber domáceho nebezpečného odpadu.

Obchody s elektronikou, ktoré predávajú veľké množstvá batérií, mávajú recyklačné programy, kde môžete staré batérie alebo zariadenia odovzdať.

Požiar z batérií je všeobecne ťažké uhasiť. Je dôležité poznať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia, aby sme ochránili naše zdravie, život a majetok.


Dostupné systémy na zvládanie požiaru líthiových batérií