Dostupné systémy na zvládanie požiaru líthiových batérií.

Protipožiarne deky sa tiež môžu použiť v priemyselných prostrediach, ako sú továrne a dielne, kde sú prítomné horľavé kvapaliny, plyny alebo iné materiály, aby pomohli obmedziť požiare a zabrániť ich šíreniu.

Kľúčovými vlastností požiarnych prikrývok je samotný ohňovzdorný materiál, ich nízka váha a manévrovateľnosť malým počtom osôb.

01
Požiarna ochrana

Protipožiarna plachta
FireIsolator

Chcem vedieť viac

Jednou z hlavných predností je jeho efektívnosť vo využití vody, kde výrazne prekonáva tradičné zavlažovacie systémy spotrebou podstatne menšieho množstva vody.  Okrem toho má systém nízke energetické nároky, čo ho odlišuje od systémov s vysokotlakovou vodnou hmlou a znižuje prevádzkové náklady.

02
Požiarna ochrana

Vodná hmla pre parkovacie domy

Chcem vedieť viac

EPS dokáže na základe zvýšenej teploty, IR/UV žiarenia, prítomnosti dymových častíc, splodín horenia alebo iných faktorov vyhodnotiť, že v monitorovanom priestore vznikol požiar. Rýchla detekcia a vyhlásenie poplachu pomáha vďaka včasnému zásahu chrániť majetok a ľudské životy.

03
Požiarna ochrana

Elektrická požiarna signalizácia - EPS

Chcem vedieť viac

Tieto hasiace prístroje obsahujú hasivo, ktoré je efektívne proti vysokým teplotám a chemickým reakciám, ktoré líthiové batérie produkujú počas požiaru. Efektívne izolujú požiar, rýchlo ochladzujú batériu a zabraňujú jej znovuzapáleniu.

04
Požiarna ochrana

Hasiace prístroje na líthiové batérie

Chcem vedieť viac