V rámci projektu Silvanus, zameraného na lesné požiare, sa uskutočnila ďalšia demonštrácia hasičskej techniky, tentokrát v obci Krásná v Českej republike. Činnosť hasičských jednotiek bola rozdelená do 4 segmentov, v ktorých mali sily a prostriedky záchranného útvaru svoje zastúpenia.

Modul na hasenie lesných požiarov zložený zo zodolnených cisterien CZS 15 Triton, CZS 40 Titan a CV 40 Taurus bol doplnený o štvorkolku, ktorá v rámci výcviku zabezpečovala odvoz materiálu na “požiarisko”. Vzhľadom na nadštandardný objem vody bola CV 40 využitá primárne ako prečerpávacie stanovište, ku ktorému bola voda dopravovaná kyvadlovým spôsobom cisternami. Oproti tomu rozmerovo najmenšia cisterna, ktorá vyniká výbornou manévrovateľnosťou aj v teréne s vysokým prevýšením, bola nasadená ako prieskumné vozidlo vo vopred vytipovanej oblasti, kde vykonávala priebežne monitoring miesta zásahu.

stvorkolka

Štvorkolka, ktorá v rámci výcviku zabezpečovala odvoz materiálu na “požiarisko”.

Ako prečerpávacie stanovište a zásobáreň vody v teréne, kde už nie je prejazd techniky možný, slúžili dve veľkoobjemové nádrže FIREFLEX, ktoré sa bežne využívajú na plnenie bambi vakov pre vrtuľníky

Hasičské cvičenie sme tentokrát obohatili dokonca dvojicou hasičských robotov RhynoColossus. Pomocou Rhyna sme simulovali hasenie lesného požiaru a Colossus tentokrát demonštroval svoje schopnosti v prevoze nákladu po lesnom teréne a pri odvoze ranenej osoby z lesného porastu.

Na cvičení sme takisto predviedli kameru OPTIX, ktorá slúži na automatickú detekciu lesných požiarov, kedy kamera pomohla detekovať simulovaný požiar a informovať tak jednotky pre zásah.

Deň plný akcie a hasičskej techniky

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video