+421 918 641 394

© 2023 3MON. Všetky práva vyhradené.
Vytvorilo audito.

Včasná detekcia požiaru

Požiare sú kolosálne a ničivé katastrofy. Môžu spôsobiť vážne a často nezvratné škody na lesných ekosystémoch, znížiť počet biologických druhov, narušiť rovnováhu prírody a zmeniť klímu Zeme. Počas suchých a teplých letných mesiacov, keď fúkajú horúce a silné vetry, sa hrozba požiarov dramaticky zvyšuje. Novovzniknutý požiar, či už v dôsledku ľudskej nedbanlivosti alebo vysokých teplôt, môže narásť rýchlosťou 2 km/h.

Rozsahy detekcie podľa veľkosti požiaru:

 • 1m x 1m
  0,8km
 • 2m x 2m
  1,6km
 • 3m x 3m
  2,3km
 • 6m x 6m
  4,7km
 • 24m x 24m
  19km
 • 40m x 40m
  40km

* Vzdialenosti sa počítajú na základe geometrických hodnôt a nezohľadňujú atmosférické podmienky. Dosah detekcie je silne ovplyvnený meteorologickými, atmosférickými a geografickými podmienkami!

Ako prebieha detekcia požiaru?

Systém OPTIX IdentiFIRE detekuje lesné požiare v ich počiatočnom štádiu rozvoja prostredníctvom infračerveného žiarenia detekcia tepla – IR detekčný algoritmus označí pixel s najvyššou teplotou v obrázku z termografie kamery.

Detekcia požiaru infračervenou kamerou.

Detekcia dymu počas denného svetla, algoritmus detekcie dymu AI analyzuje video z HD farebnej kamery.
V prípade zisteného dymu je zóna označená a obsluha je automaticky upozornená.

Detekcia dymu AI - 3MON

Jedinou účinnou metódou na minimalizáciu škôd spôsobených lesnými požiarmi je ich detekcia v počiatočnom štádiu a rýchla reakcia na ich potlačenie. Riešenie pre včasnú detekciu požiarov IdentiFIRE vyvinuté spoločnosťou OPTIX môže pomôcť vládnym orgánom pri včasnej detekcii lesných požiarov a umožniť kontrolu ich šírenia.

Včasná detekcia lesných požiarov vďaka kamere OPTIX - 3MON

Kľúčové vlastnosti

 1. OPTIX identiFIRE deteguje lesné požiare v ich počiatočnom štádiu vývoja
 2. OPTIX identiFIRE využíva termografické funkcie založené na špeciálne prepracovaných kamerách OPTIX, ktoré poskytujú vyššiu efektivitu
 3. OPTIX identiFIRE poskytuje skvelú účinnosť v kopcovitých, horských a vysokohorských podmienkach
 4. OPTIX identiFIRE potláča nehorľavé efekty, ako sú častice vo vzduchu, odrazy slnka, vozidlá, letiace vtáky atď., aby sa minimalizoval počet poplachových situácií, ale stále bola zabezpečená vysoká spoľahlivosť.
Monitorovacia kamera OPTIX - 3MON

Nasadenie kamery OPTIX v projekte Silvanus