Požiar v garáži môže spôsobiť vážne poškodenie konštrukcie budovy

V dôsledku rozvoja miest a obmedzeného priestoru v preplnených mestách sa mnohé parkovacie domy nachádzajú v suteréne komerčných alebo obytných budov. Parkovacie domy predstavujú viaceré požiarne riziká z dôvodu kompaktného parkovania vozidiel a vysoký obsah horľavín a požiar v zaparkovanom aute sa môže ľahko rozšíriť a ohroziť celý objekt.

Systém nízkotlakovej vodnej hmly VID FIREKILL je ideálnym riešením na ochranu parkovacích garáží. Systém ponúka rýchlu a spoľahlivú ochranu proti rôznym nebezpečenstvám požiaru pri kontrole a potláčaní požiaru. Systém používa iba pitnú vodu ako prostriedok na potlačenie a je bezpečný pre ľudí a životné prostredie.

Parkovacie garáže predstavujú viaceré riziká požiaru v dôsledku kompaktného parkovania vozidiel a vysokého obsahu horľavín.

Riešenie na ochranu parkovacích domov

Hlavné výhody riešenia nízkotlakovej vodnej hmly VID FIREKILL pre požiarnu ochranu parkovacích domov:

  • spotrebuje menej vody ako tradičné zavlažovacie systémy
  • malé rozmery potrubia
  • spotrebuje menej energie ako systémy s vysokotlakovou vodnou hmlou
  • nízke nároky na vodu
  • minimálne poškodenie budovy vodou
  • jednoduchá inštalácia a údržba
  • minimalizuje prestoje firmy
Protipožiarna ochrana parkovacích domov vďaka vodnej hmle - 3MON

VID FIREKILL vs. postrekovače a iné riešenia pre vodnú hmlu

o 0 %
menšia spotreba vody

Iné nízkotlakové riešenia

o 0 %
menšia spotreba vody

Sprinkler

o 0 %
menšia spotreba energie

Vysokotlakové riešenia