+421 918 641 394

© 2024 3MON. Všetky práva vyhradené.

Naše služby

Prestupy realizujeme pomocou najmodernejších postupov a materiálov. Ak potrebujete požiarne prestupy pre vaše stavby, neváhajte sa na nás obrátiť.

01
Požiarna ochrana

Realizácia a kontrola požiarnych prestupov

Chcem vedieť viac

Ste investor, developer, stavebná firma, projektant alebo architekt? Oslovte nás a my vám pomôžeme pri zapracovaní systému elektrickej požiarnej signalizácie do vášho projektu a zároveň pri samotnej inštalácii a všetkých ďalších súvisiacich činnostiach.

02
Požiarna ochrana

Inštalácia a kontrola elektrickej požiarnej signalizácie - EPS

Chcem vedieť viac

Vypracujeme vám projekt požiarnej bezpečnosti stavby, posúdime riziká vzniku požiaru, potrebné odstupové vzdialenosti a určíme požiadavky na konštrukciu stavby.

03
Požiarna ochrana

Požiarna bezpečnosť stavby - PBS

Chcem vedieť viac

Preventívna údržba a preventívne prehliadka požiarneho uzáveru je stanovená v prevádzkových pokynoch, ak prevádzkové pokyny neurčujú inak, vykonáva sa v lehote najmenej 1 krát za 12 mesiacov.

04
Požiarna ochrana

Kontrola požiarnych uzáverov

Chcem vedieť viac

Potrebujete poradiť, aké typy hasiacich prístrojov sú pre vaše priestory najvhodnejšie a vôbec koľko kusov potrebujete? Hasiace prístroje vám doručíme a vykonáme aj pravidelné kontroly.

05
Požiarna ochrana

Predaj a kontrola hasiacich prístrojov

Chcem vedieť viac

Kontrolu hydrantu na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ najmenej 1 krát za 12 mesiacov, ak výrobca neurčí kratšiu lehotu.

06
Požiarna ochrana

Kontrola požiarnych hydrantov

Chcem vedieť viac