Bezpečnosť hasenia elektromobilov je aktuálne jednou z horúcich tém v požiarnej ochrane.

Na Slovensku je vyše 10000 elektrických vozidiel. Vyšší záujem o kúpu EV potvrdzuje aj to, že len za rok 2023 bolo registrovaných vyše 4000 elektromobilov. Podľa SEVA – Slovenská asociácia pre elektromobilitu na konci prvého kvartálu 2024 máme na Slovensku k dispozícii 2008 verejných nabíjacích bodov. Veľa z nich sa nachádza v garážach s čím rastie riziko vzniku požiaru elektromobilu v garážach.

V tejto problematike sa objavuje stále viac nezodpovedaných otázok od riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby s návrhom požiarnotechnických zariadení, cez správnu technológiu hasenia až po bezpečnosť zasahujúcich hasičov. Z tohto dôvodu sme v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom Slovenskej republiky zorganizovali simuláciu požiaru elektromobilu v podzemnej garáži, ktoré sa uskutočnilo vo výcvikovom zariadení Lešť. 

Príprava na FIRETEST 2024

Prvou požiadavkou na vykonanie testu bola simulácia reálnych podmienok. Elektricky poháňané vozidlo PEUGEOT E-208, ktoré disponuje lítium-iónovým akumulátorom bolo umiestnené v betónovej garáži. Požiar bol založený externým zdrojom v blízkosti podlahy, kde je umiestnený akumulátor.
Pre reprezentatívne podmienky bolo vozidlo zbavené niekoľkých krytov a systému tepelného manažmentu batérie. Garáž bola samozrejme vybavená niekoľkými detekčnými zariadeniami pre zistenie požiaru, automatickými požiarnymi zariadeniami a snímačmi pre zber údajov.

Priebeh požiaru elektromobilu

Po zapálení vozidla pomocou plynového horáka bol plameň dodávaný ešte niekoľko minút pre dostatočné rozhorenie batérie. Horenie vozidla trvalo približne 15 – 20 minút z dôvodu, že v bežných podmienkach nie je identifikácia požiaru ani príjazd hasičskej jednotky na miesto požiaru okamžitý a cieľom bolo dosiahnuť maximálnu intenzitu horenia. Nasledovala najrizikovejšia časť a tou je požiar jednotlivých článkov akumulátora. Okrem uvoľňovania splodín horenia vo forme toxických plynov, ako napríklad fluorovodík, je tento typ požiaru nebezpečný pre uvoľňovanie elektrolytu do okolitého prostredia. Teplota požiaru dosiahla takmer 700 °C.

Činnosť požiarnotechnických zariadení

Po úplnom vznietení, bol požiar takmer ihneď detekovaný pomocou elektrickej požiarnej signalizácie spustením automatického hlásiča. Po dosiahnutí maximálnej intenzity horenia bol manuálne spustený systém automatického hasenia pomocou vodnej hmly od VID FIREKILL, ktorý podstatne znížil teplotu v priestore a tým znížil riziko statickej poruchy konštrukcie garáže. Nasledovalo odvetranie priestoru pomocou zariadenia na odvod tepla a splodín horenia COLT, čím boli vytvorené podmienky lokalizácie požiaru. 

Činnosť hasičskej jednotky a izolácia vozidla

Súčasťou testu bolo aj preverenie možnosti bezpečného vytiahnutia vozidla. Táto činnosť prebehla pomocou špeciálneho diaľkovo ovládaného robota s platformou First Mover. Po vytiahnutí vozidla nasledovalo hasenie systémom COBRA. Ide o zariadenie pre rezanie vodným lúčom a špeciálne penidlo na uhasenie Li-Ion batériových článkov. Po dohasení bolo vozidlo umiestnené do izolačného kontajnera zaplaveného vodou. Takto je možné vozidlo bezpečne monitorovať v potrebnom časovom intervale. Monitorovanie kontajnera bolo zabezpečené pomocou drona s termokamerou.

Ukončenie testovania FIRETEST 2024

V závere testovania prebehla ukážka hasenia s robotom Colossus od Shark Robotics. Viacúčelový robot dokáže zasahovať na miestach s vysokým rizikom nebezpečenstva.
Pri požiari elektromobilu v garáži sa vyskytujú nebezpečné splodiny hasenia, slabá viditeľnosť ako aj vysoká teplota. Presne v takýchto podmienkach dokáže robot pomôcť hasičom nielen pri hasení, ale ich aj ochrániť voči vysokým teplotám.
Robot Colossus je odolný voči teplotám až do 800℃ a má pevnú konštrukciu z leteckého hliníku. Pohybuje sa na rôznych typoch povrchu rýchlosťou až 3,5km/hod.
Zvláda úlohy ako je pozorovanie, hasenie, prieskum, zber informácií, transport materiálu či evakuáciu osôb. Dokonale plní požiadavky v oblastiach protipožiarnej ochrany, civilnej a priemyselnej bezpečnosti.
Je možné ho prispôsobiť na konkrétnu úlohu zmenou vybavenia za menej ako 30s, jednou osobou a bez potreby špeciálneho náradia.

Legislatívne zmeny pre budúcnosť požiarnej bezpečnosti v elektromobilite

Skúšobný požiar elektromobilu umožnil expertom získať poznatky pre jednoduchšie zdolávanie takéhoto typu požiaru. Základom bude zlepšenie legislatívy pre zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti budov pre elektromobily a efektívne využitie požiarnotechnických zariadení. Priamo po zásahu na tlačovej konferencii prezident Hasičského a záchranného zboru pplk. Ing. Adrián Mifkovič informoval, že inštalácia požiarno-technických zariadení (EPS, SHZ, ZOTSH) do objektov a do garáží je nevyhnutná. Neoddeliteľnou súčasťou je teda správna taktika pri zásahu hasičskej jednotky a eliminácia rizík pre zasahujúcich hasičov využitím špecifických technických a ochranných prostriedkov nevyhnutných na hasenie elektromobilov. Tieto skutočnosti potvrdzujú aj slová konateľky spoločnosti 3MON a špecialistky požiarnej ochrany Simona Kalinovská:

„S použitím najmodernejších detekčných, manipulačných a hasiacich systémov môžeme oveľa lepšie chrániť nielen majetok, ale predovšetkým ľudské zdravie a životy, vrátane bezpečných podmienok pre samotných zasahujúcich hasičov.”