+421 918 641 394

© 2023 3MON. Všetky práva vyhradené.
Vytvorilo audito.

Elektrická požiarna signalizácia - EPS

Čo je to elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Elektrická požiarna signalizácia je považovaná za veľmi efektívne protipožiarne opatrenie, keďže dokáže automaticky a veľmi rýchlo zachytiť vznikajúci požiar a signalizáciou o ňom dať vedieť.

EPS dokáže na základe zvýšenej teploty, IR/UV žiarenia, prítomnosti dymových častíc, splodín horenia alebo iných faktorov vyhodnotiť, že v monitorovanom priestore vznikol požiar. Rýchla detekcia a vyhlásenie poplachu pomáha vďaka včasnému zásahu chrániť majetok a ľudské životy.

Inštalácia a kontroly elektrickej požiarnej signalizácie - 3MON

 

Musíte mať v budove EPS?

Povinnosť mať v budove zavedenú elektrickú požiarnu signalizáciu upravujú vyhlášky č. 94/200 4 Zbierky zákona, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a vyhlášky č.726/2002 Zbierky zákona, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

Táto povinnosť sa všeobecne týka hlavne stavieb, v ktorých sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí a nie sú určené na bývanie, alebo stavieb, ktoré majú veľkú rozlohu.

Pozor, povinnosť sa však netýka iba nových stavieb, ale aj takých, ktoré prechádzajú rekonštrukciou alebo menia svoj účel používania.

 

Stavby, ktoré musia mať zo zákona EPS

 • administratívne budovy
 • hotely a ubytovacie zariadenia
 • nemocnice s lôžkovou časťou
 • sklady
 • výrobné haly
 • budovy s rozlohou nad 1000m2
 • budovy, v ktorých sa predpokladá postupná evakuácia osôb
 • a mnohé ďalšie...

Nie ste si istí, či sa vás týka povinnosť mať EPS? Zavolajte nám a informujte sa na čísle
0918 641 394.

EPS a HSP musia byť vybavené tieto stavby

Určená na ubytovanie viac ako 20 osôb (kontrukčný celok zmiešaný alebo hroľavý)

Ak sa v podzemných podlažiach trvale zdržuje viac ako 20 osôb

Určená na ubytovanie viac ako 50 osôb (konštrukčný celok nehorľavý)

V ktorých sa predpokladá postupná evakuácia osôb

Zdravotnícke zariadenia s lôžkovou časťou

V ktorých je viac ako 200 osôb, okrem stavieb určených na bývanie

Budovy so zhromažďovacími priestormi

Sme tu pre odborníkov

Ste investor, developer, stavebná firma, projektant alebo architekt? Podieľate sa na výstavbe alebo rekonštrukcii budovy, ktorá spĺňa vyššie spomínané parametre? Oslovte nás a my vám pomôžeme pri zapracovaní systému elektrickej požiarnej signalizácie do vášho projektu a zároveň pri samotnej inštalácii a všetkých ďalších súvisiacich činnostiach.

Čo všetko od nás môžete očakávať?

 • poradenstvo pri výbere vhodného typu EPS a jeho rozmiestnenia v budove
 • príprava dokumentácie k inštalácii
 • návrh a projekt skutočného vyhotovenia EPS (podľa legislatívnych požiadaviek vyhlášky  726/2002 Z.z. MVSR, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly)
 • predaj systémov EPS a ich inštalácia v budove (od dodávok kabeláže a požiarnych prestupov až po programovanie ústredne)
 • zabezpečovanie povinných zákonných prehliadok a revízií
 • zaškolenie zodpovedného personálu v budove k obsluhe EPS
 • záručný a pozáručný servis certifikovaným personálom
 • v prípade zložitejších projektov aj poradenstvo pri napájaní na pult centrálnej ochrany

Ponúkame tieto služby

 • Návrh a projekt skutočného vyhotovenia elektrickej požiarnej signalizácie – aby spĺňal legislatívne požiadavky podľa vyhlášky  726/2002 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
 • Inštalácia elektrickej požiarnej signalizácie – od dodávok kabeláže, požiarnych prestupov až po programovanie ústredne
 • Zaškolenie personálu na prevádzkovanie
 • Pravidelné (zákonné) prehliadky a revízie
 • Záručný a pozáručný servis certifikovaným personálom

Spolupracujeme s týmito značkami

EPS BOSH dodáva 3MON
Securiton EPS dodáva 3MON
Honeywell EPS dodáva 3MON
ARITECH EPS dodáva 3MON

Typy hlásičov požiaru

Priestory, v ktorých je povinnosť mať nainštalovanú EPS, sú častokrát veľmi rôznorodé. Iný typ požiarnych hlásičov volíme napríklad do reštauračnej kuchyne, kde býva vysoká teplota počas bežnej prevádzky, iný typ zasa do podzemných garáží, kde sa dym pri požiari sústreďuje inak ako v nadzemných podlažiach.

Pri výbere konkrétneho typu EPS treba mať okrem zákonných požiadaviek na pamäti aj citlivosť hlásičov a bežný prevádzkový charakter priestoru. Aby ste si vybrali správne, je dôležité poradiť sa s odborníkmi, ktorí sa inštalácii takýchto systémov venujú niekoľko rokov a majú skúsenosti z praxe.

EPS od profesionálov

Ochrane pred požiarmi sa venujeme už od roku 2011. Sme držiteľom statusu oprávnená osoba, ktorý udeľuje Ministerstvo vnútra SR firmám odborne spôsobilým na projektovanie a inštaláciu elektrických požiarnych signalizácií.

Garantom tejto služby je Ing. Simona Kalinovská, ktorá sa dlhé roky venuje téme ochrany pred požiarmi a svoje skúsenosti čerpá aj priamo zo spolupráce s Hasičským a záchranným zborom SR.

Máte záujem o predstavenie nášho systému?

Dohodnite si s nami bezplatnú obhliadku vášho objektu alebo bezplatnú konzultáciu vášho projektu. Dôsledná príprava je pri ochrane pred požiarmi kľúčová, jedno stretnutie vám môže pomôcť zachrániť množstvo životov a takisto vyhovieť zákonu.