GINA CENTRÁLA

V prípade pohotovosti vyšlete a navigujete jednotky v danej oblasti, vytvoríte komunikačné kanály v reálnom čase a zaistíte ich ochranu a bezpečie.

GINA Centrála | 3MON

GINA Centrála je navrhnutá ako moderný nástroj na riadenie misií. Platforma založená na zdieľaní operačnej mapy s okamžitými aktualizáciami. GINA Centrála umožňuje interakciu s ostatnými jednotkami v teréne, uľahčuje tak operačnému dôstojníkovi v zhromažďovaní informácií potrebných pri rozhodovaní.

Užívateľ môže vidieť čo sa práve odohráva v teréne, vďaka spoločným mapovým dátam a sledovaniu pohybu všetkých zúčastnených v čase. Stav vozidiel, hlásenie z terénu, fotografie, video alebo časovú os – to všetko je rýchlo dostupné  a aktualizované v reálnom čase.

Všetky informácie sú zabezpečené na klientovej strane (serveru) a spĺňajú vysoké štandardy pre zabezpečenie. (SSL 8 a ISO 27001)

FUNKCIONALITA

 • Dispečing
 • GPS lokalizácia v reálnom čase
 • Najkratšia navigácia na miesto
 • Riadenie úloh a ich nasmerovanie
 • Správy z terénu o jej priebehu plnenia
 • Zdieľanie dátových informácií
 • Zabudované mapové funkcie (kreslenie, ikony, multimedia)
 • Geografické a analytické funkcie (filtre, „heat“ mapy a iné..)
GINA Centrála - funkcionalita
Stiahnuť informácie o produkte (.pdf)

ŠPECIFIKÁCIA

Systémové požiadavky

 • MS Windows Server 2012 alebo vyšší
 • MS SQL 2012 alebo vyšší
 • CPU ekvivalentné k dvoj jadru 2GHz (odporúčame štvorjadrové)
 • 1GB RAM (odporúčame 4GB)
 • 500 GB priestoru na HDD

Požiadavky na pracovnú stanicu

 • MS Windows 7/8/10 OS
 • CPU 2 GHz
 • 4 GB RAM
 • 1 GB priestoru na HDD

Máte záujem o GINA Centrálu?

Kontaktujte nás