Boli sme súčasťou najväčšej konferencie o požiarnej bezpečnosti “Požární ochrana 2023“, ktorá sa konala na Technickej univerzite v Ostrave. Organizátorom sa podarilo na jednom mieste spojiť vedeckú obec a odborníkov z “fachu”, vďaka čomu táto konferencia ponúkla zaujímavý program.

V 3MON-e sa snažíme takéto akcie obohatiť nielen našim know-how, ale aj reálnymi ukážkami zaujímavých technológií. Tentokrát sme na konferencii predstavili hasičského robota Rhyno Protect od francúzskej spoločnosti Shark Robotics, ktorej sme oficiálnym partnerom a zastúpením a takisto kameru na včasnú detekciu požiarov od spoločnosti OPTIX.

Naša CEO, Simona Kalinovská participovala aj na prednáškach, kde sa vo svojej prezentácii venovala témam ako robotizácia v hasení požiarov (Robot Rhyno Protect a Colossus), kontrola horenia a hasenie elektromobilov (Protipožiarne deky).

Po prednáške ste nás mali možnosť navštíviť aj v našom stánku, kde ste mohli vidieť aj niektoré nové technológie z nášho portfólia, či už išlo o kameru OPTIX, ktorá slúži na včasnú detekciu lesných požiarov, alebo hasiace prístroje s novými hasiacimi látkami vhodnými práve na hasenie líthiových batérií.

Prezentácia 3MON Rescue Partner na konferencii Požární ochrana 2023 v Ostrave

Ďakujeme za pozvanie, možnosť prezentácie našich technológií a know-how pred odborným publikom, plodnú diskusiu a možnosť stretnúť zaujímavých kolegov v téme požiarnej ochrany.

Pozrite si video z konferencie