GTS Spaceti – systém na lokalizáciu hasičov v budove

2018-04-17T08:31:58+02:00

Previerkové cvičenie Hasičského a Záchranného Zboru Slovenskej republiky – Hasičský a Záchranný útvar hl. mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len HaZÚ Bratislava) – lokalizácia hasičov v budove. Dňa 09.03.2018 sme v spolupráci s HaZÚ [...]