Projekt Silvanus – nový projekt európskej Zelenej dohody vytvorený pre manažment lesných požiarov, odolnosť lesa a zmeny klímy.

Financovaný z EU programu Horizon 2020 Green Deal a koordinovaný Univerzitou Pegaso v Neapole. Projekt SULVANUS zahŕňa 49 partnerov z EU, Brazílie, Indonézie a Austrálie s rozpočtom 23 miliónov € na dobu 42 mesiacov.

Projekt SILVANUS dáva dokopy veľké konzorcium medziodborových expertov zo štyroch kontinentov na boj s lesnými požiarmi a na vylepšenie odolnosti lesov voči klimatickým zmenám.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie manažmentu klimaticky odolných lesov na prevenciu a boj s lesnými požiarmi. SILVANUS sa spolieha na expertov v enviromentálnych, technických a sociálnych vedných odboroch na podporu regionálnych a národných organizácií zodpovedných za manažment lesných požiarov v ich krajinách. Vedci a inžinieri z projektu SILVANUS budú pomáhať organizáciam zodpovedým za civilnú ochranu s efektívnym monitorovaním lesných zdrojov, s vyhodnocovaním biodiverzity, s vytváraním presnejších ukazovateľov požiarneho nebezpečenstva a s propagáciou bezpečnostných pravidiel pre ľudí postihnutých prírodnými požiarmi formou osvetových kampaní.

V dnešnej dobe klimatickej krízy sú lesné požiare čoraz častejšie a nebezpečnejšie. Cieľom projektu SILVANUS je ponúknuť nové technologické riešenia pre vylepšenie pripravenosti a prevencie pred vznikom prírodného požiaru. Toto bude dosiahnuté novým systémom spracovania množstva informácií, vďaka ktorému je možné analyzovať napríklad klimatické modely, počasie a nástroje na pozorovanie Zeme, čo umožní v budúcnosti vytvoriť inteligentný model vzniku požiarov.

Tieto modely budú doplnené o dáta zo senzorov v teréne, zábermi z videokamier a multispektrálnymi zábermi pre vývoj pokročilého zisťovacieho a reakčného nástroja. Projekt SILVANUS taktiež predstaví technológiu senzorov ktorá využíva bezdrôtovú komunikáciu s koordináciou bezpilotných leteckých prostriedkov a automatických pozemných robotov pre lepšiu koordináciu síl a prostriedkov.

Projekt Silvanus - 3MON

Čo robí SILVANUS inovatívnym?

SILVANUS odštartuje rozsiahly program zapojenia zainteresovaných strán v lesných oblastiach na vyhodnotenie indikátorov požiarneho nebezpečenstva, na vývoj nových metód výcviku hasičov za použitia virtuálnej reality a rozšírenej reality pre simuláciu reálneho prostredia a záchranných situácií. Osvetové kampane budú zahŕňať implementáciu mobilnej aplikácie pre komunikáciu s občanmi spoločne s automatickými oznámeniami o bezpečnostných postupoch.

Dôležitým faktorom projektu je zohľadnenie skúseností a odbornosti hasičov a miestnych obyvateľov, ktorí čelia každý rok nebezpečenstvu zničujúcich lesných požiarov. 

Pilotná implementácia a dlhodobé dopady

Inovácie projektu SILVANUS budú systematicky nasadené a prezentované v regiónoch ôsmich členských krajinách EU (Francúzsko, Taliansko, Slovensko, Grécko, Česko, Portugalsko, Chorvátsko a Rumunsko). Dodatočné prezentácie budú vykonané aj v Indonézii, Brazílií a Austrálii.

Pre zabezpečenie dlhodobého dopadu výsledkov projektu SILVANUS, projekt bude obsahovať odporúčania pre manažment lesa, odporúčania stratégie rehabilitácie pôdy a plány na obnovu prírodných zdrojov.

Počas celej doby trvania aktivít a aj po ukončení aktivít projektu SILVANUS sa projekt bude sústrediť na všetky tri aspekty potláčania požiarov: prevencia a pripravenosť, detekcia a reakcia, obnova a prispôsobenie.

Projekt SILVANUS začne hybridným stretnutím v Neapole v Taliansku 13 a 14 decembra 2021. “Zostante naladený” pre ďalšie informácie o naprdovaní projektu .

Partneri

Università Telematica Pegaso (Pegaso Telematic University), Zanasi&Partners, INTRASOFT International SA, Thales, Fincons Spa, Atos IT Solutions and Services Iberia SL, Dell Technologies, Software Imagination & Vision SRL, CNET Centre for New Energy Technologies SA, AdP Valor – Serviços Ambientais, S.A.,  Terraprima – Serviços Ambientais Sociedade Unipessoal LDA,  3MON, s.r.o., Catalink Limited, Synthesis Center for Research and Education Limited, Expert.AI SpA, ITTI Sp. z o.o., Venaka Treleaf GbR, Massive Dynamic Sweden AB, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Euro-Mediterranean Center on Climate Change), EXUS Software Monoprosopi Etairia Periorismenis Evthinis, RiniGARD d.o.o., Micro Digital d.o.o., Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology), Högskolan I Borås (University of Borås), Geoponiko Panepistimio Athinon (Agricultural University of Athens), Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) – Information Technologies Institute, Panepistimio Thessalias (University of Thessaly), Associação do Instituto Superior Técnico Para a Investigação e Desenvolvimento (IST-ID), Veleučilište Velika Gorica (University of Applied Sciences Velika Gorica), Ústav Informatiky Slovenska Akademia VIED (Insitute of Informatics – Slovak Academy of Sciences), Pompiers de l’urgence Internationale (PUI France), The Main School of Fire Service Poland, Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (Regional Strategic Agency for the Eco-sustainable Development of the Territory), LETS Italia SRLS, Parco Naturale Regionale di Tepilora (Regional Natural Park of Tepilora), Fundația Pentru SMURD (SMURD Foundation), Asociația Forestierilor din România (Romainan Forestry Association – ASFOR), Kentro Meleton Asfaleias (Center for Security Studies – KEMEA), Elliniki Omada Diasosis Somateio (Hellenic Rescue Team – HRT), Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Aristotle University of Thessaloniki), Ospedale Israelitico (Jewish Hospital Rome), Region of Sterea Ellada (Central Greece), Hasicsky zachranny sbor Moravskoslezskeho kraje (Fire Rescue Brigade of Moravian-Silesian Region), Hrvatska vatrogasna zajednica (Croatian Firefighting Community), Technická Univerzita vo Zvolene (Technical University in Zvolen), Občianske Združenie Plameň Badín (Plamen), Yayasan AMIKOM Yogyakarta (University of AMIKOM Yogyakarta), Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Federal University of Rio de Janeiro)