Vykonávame kontrolu a opravy hasiacich prístrojov od výrobcov:

  • Červinka – Czech Republic s.r.o,
  • BETA Corporation s.r.o.,
  • KODRETA Štefanov, s. r. o.
  • VÍTKOVICE HTB a.s.
  • Tatra Commerce s.r.o.
  • BAVARIA
  • Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.
Kontrola hasiacich prístrojov - 3MON

Cena kontroly hasiacich prístrojov

Cena kontroly hasiacich prístrojov je 3,50€ bez DPH za jeden kus. V prípade opravy bude cena stanovená na základe posúdenia technika priamo na mieste.

Cena tlakovej skúšky hasiacich prístrojov

Cena tlakovej skúšky hasiaceho prístroja je 9,9€ bez DPH za jeden kus. V prípade opravy bude cena stanovená na základe posúdenia technika priamo na mieste.

Služba plnenia hasiacich prístrojov

Na požiadanie vám naplníme všetky typy hasiacich prístrojov. Cena plnenia je individuálna a závisí od typu a množstva hasiacich prístrojov.

Typy hasiacich prístrojov

Práškový hasiaci prístroj

Vhodný na hasenie propánu, butánu, vodíka, a takisto vhodný aj na hasenie zariadení pod elektrickým prúdom.

Vodný hasiaci prístroj

Vhodný na hasenie týchto materiálov: papier, drevo, textil, plasty, guma, slama, uhlie.

Penový hasiaci prístroj

Vhodný na hasenie týchto materiálov: benzín, olej, benzol, lak, alkoholy, ketóny, aldehydy.

CO2 – snehový hasiaci prístroj

Vhodný na hasenie propánu, butánu, vodíka a do miestností s veľkým množstvom elektroniky, napríklad do serverovní.

Často kladené otázky

Ako často sa robí kontrola hasiacich prístrojov ?

Hasiace prístroje sa kontrolujú každých 12, respektíve 24mesiacov v závislosti od výrobcu a dátumu zakúpenia.

Ako často sa robí tlaková skúška hasiacich prístrojov?

V prípade práškových a CO2 (snehových) hasiacich prístrojov sa tlaková skúška vykonáva každých 5 rokov. Ak ide o hasiace prístroje na báze vody, v tom prípade je potrebné tlakovú skúšku vykonať minimálne každé 3 roky.

Čo treba robiť, keď môj hasiaci prístroj neprejde kontrolou ?

Ak hasiaci prístroj neprejde kontrolou, môžete požiadať o opravu – cena a čas bude upresnený technikom na základe poškodenia hasiaceho prístroja a identifikovanie náhradných dielov, ktoré je treba vymeniť. Prípadne si môžete u nás objednať nový hasiaci prístroj.

Máte záujem o kontrolu hasiacich prístrojov? Napíšte nám.