Roboty, UI či drony sú prihasení požiarov použiteľné, len ak pridáme víziu a know-how

 Pri modernom spôsobe hasenia lesných požiarov sa nezaobídeme bez technológií, ktoré už existujú a čakajú, kým ich veda, súkromný sektor, hasiči, lesníci a ďalšie bezpečnostné zložky zahrnú do svojej každodennej činnosti. Preto sa 3MON ako dodávateľ stal súčasťou projektu SILVANUS, ktorý na medzinárodnej úrovni skúma a rieši efektívne predchádzanie a hasenie zelených pľúc našej planéty.

Projekt Silvanus - 3MON

Pre lepšiu predstavu sa prenesme do blízkej budúcnosti a namodelujme si typickú situáciu vzniku lesného požiaru. Predstavte si, že v horúci letný deň kráčate krásnym kusom lesa na hrebeni v chránenej prírodnej rezervácii a na úpätí zbadáte dym. Dlhšie trvajúce sucho vám možno napovie, že to nebude len opekačka rodiny na výlete, ale že ste možno svedkom začiatku lesného požiaru. Ako turista netušíte, že v danom údolí je naozaj veľký úsek náchylný na vznik požiaru, čo vedeckými metódami zistili a správne predpovedali na Technickej univerzite vo Zvolene. Brali pritom do úvahy množstvo paliva, charakter pôdneho podložia, meteorologické predpovede, veternosť a mnohé iné parametre.

Práve preto je na tomto rizikovom mieste osadená jedna z výkonných moderných monitorovacích kamier, ktorú dodala spoločnosť 3MON. Prakticky v rovnakom čase, ako ste spozorovali požiar, zachytila a rozoznala dym z porastu aj naša kamera. Vy ako uvedomelý turista posielate fotografiu dymu aj s geolokačnými údajmi a údajmi o vašej polohe voči miestu požiaru do aplikácie, ktorú navrhli a spustili odborníci z Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Kým sa vaše elektronické varovanie dostáva do centrálneho systému, záznamy z kamery už vyhodnocujú hasiči príslušného okresného zboru. Rovnaké informácie v reálnom čase dostávajú aj lesníci spravujúci lokalitu s dymiacim úsekom a ďalšie zložky integrovaného záchranného systému.

Monitorovacia kamera OPTIX - 3MON

Neubehlo ani dvadsať minút od prvého dymu a lesníci potvrdzujú, že lesný požiar sa začína pomerne rýchlo šíriť. Veliteľ zásahu z okresnej správy krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru vyhlasuje poplach a do ťažko dostupného a čoraz horúcejšieho terénu sa vydávajú hasiči. Nepoznajú však detaily o prístupových trasách, ktoré sa vzhľadom na činnosti spojené s lesným hospodárstvom môžu meniť. Spoliehať sa na zastarané analógové mapy by bolo riskantné.

Operátori spomedzi špeciálne vycvičených hasičov formujú roj hasičských dronov, ktoré dokážu presne zmonitorovať rozsah a presnú polohu požiarov, poskytnú detailný prehľad o teréne, polohu zdrojov vody a, samozrejme, aj pohyb hasičov a ich techniky. Toto všetko združuje technológia a softvér s názvom GINA, ktoré 3MON dodáva na slovenský trh. Vďaka tomuto systému vie veliteľ zásahu určiť stratégiu zásahu v reálnom čase. Každý hasič má pri sebe aj monitorovací prístroj, ktorý používajú napríklad aj humanitárne organizácie, keď sa ich pracovníci pohybujú v nebezpečných zónach.

Dron pre monitorovanie lesného požiaru - 3MON

Vďaka tejto modernej technológii sa hasiči dostávajú k vode a ohňu rýchlejšie a šanca zvládnuť rozširujúci sa lesný požiar, keď je ešte v zárodku, sa zvyšuje. Štartuje vrtuľník s bambi vakom, hasiči inštalujú jazierka a prečerpávajú vodu priamo k požiaru. Jeden z úsekov je však nebezpečný pre nasadenie živej sily, a preto sa k požiaru približuje špeciálny hasičský robot Colossus. Istú časť úseku niesol do terénu niekoľko stoviek kilogramov vybavenia, čo ušetrilo sily vyčerpaných hasičov. V jednom z úsekov vytvára robot, napojený na hasičské auto, vodnú clonu, aby na istý čas ochránil hasičov od nebezpečnej horúčavy. Potom sa riadený diaľkovým ovládaním približuje ku kritickému úseku požiaru a hasí ho pomocou, v prípade potreby, snímateľnej lafety. Neskôr zmonitoruje aj stav koreňov, či netlejú, to všetko bez potreby fyzickej prítomnosti hasičov na mieste, kde je požiar najsilnejší. Dohášanie sa deje aj s pomocou špeciálnej, ekologicky bezbečnej zmesi, ktorú pridávame do vody a má schopnosť preniknúť hlbšie do pôdy až k tlejúcim koreňom stromov.

Po relatívne krátkom čase je požiar pod kontrolou, až je úplne uhasený. Keďže mal veliteľ zásahu perfektný prehľad vďaka systému GINA, našťastie, nikto neprišiel k zraneniu. Skoré uhasenie požiaru tiež ušetrilo štátu milióny eur, pretože oheň sa nestihol rozšíriť.

Inštalácia jazierok pri lesnom požiari - 3MON
Štart vrtuľníka a plnenie Bambi vaku - 3MON
GINA centrála - 3MON
Hasičský robot Colossus pri hasení lesného požiaru vodnou clonou - 3MON
Hasičský robot Colossus pri hasení lesného požiaru - 3MON

Nácvik moderného hasenia

Aj takto by mohol prebiehať scenár lesného požiaru na Slovensku. Hoci nežijeme na juhu Európy, kde sú takéto požiare častejšie, pre klimatickú zmenu hrozia podobné situácie aj na Slovensku. Preto sa spoločnosť 3MON zapojila do medzinárodného projektu SILVANUS, ktorý prepája vedu, hasičov, lesníkov a súkromný sektor. Všetko s cieľom dosiahnuť lepšiu prevenciu a likvidáciu lesných požiarov. Spomenutý modelový príbeh ilustruje víziu, ktorú prináša 3MON.

Takto by totiž mohlo a podľa môjho názoru malo prebiehať hasenie lesných požiarov, keď adekvátne využijeme možnosti, ktoré nám poskytujú moderné technológie, či už ide využitie umelej inteligencie a integrovaných IT riešení, dronov, robotov spojených so správnou víziou, vedeckými poznatkami a zohratosťou hasičov, lesníkov a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému.

Moderné postupy hasenia lesných požiarov sme si vyskúšali aj počas pilotnej demonštrácie projektu SILVANUS, ktorý sa konal v biosférickej rezervácii Kyslinky na Poľane v dňoch 24. až 26. apríla, samotná demonštrácia sa uskutočnila 25. apríla. Ukazuje sa, že ak sa k výbornému kreditu našich hasičov, ktorí predviedli svoje schopnosti napríklad pri hasení lesných požiarov v Grécku, pridajú moderné technológie, dokážeme zachrániť pred požiarmi hektáre vzácneho lesa.

Samotná demonštrácia síce prebiehala v neštandardne upršanom počasí, ale ani takýto veľký medzinárodný projekt, ktorého je 3MON hrdou súčasťou, nemá pri poveternostných podmienkach protekciu. 

Špecialistka na lesné požiare Simona Kalinovská - 3MON

Som však rada, že technológie, ktoré sme do projektu ako 3MON dodali, obstáli na výbornú a môžeme povedať, že aj pri ostrom požiari by rôznym zložkám hasičského zboru jednoznačne prácu uľahčili.

Pozrite si video z pilotnej demonštrácie projektu SILVANUS.