Hasiace prístroje pre altánky na záhrade

Hasiace prístroje pre altánky a prístrešky - Hasenie.sk

Hasiace prístroje pre altánky na záhrade

Altánky na záhrade sú obľúbenými miestami pre relaxáciu, grilovanie a spoločné chvíle s priateľmi a rodinou. Aj keď tieto malé budovy majú za cieľ poskytovať oddych a pohodu, je dôležité si uvedomiť, že aj tu môže nastať nebezpečná situácia, ako je požiar. Preto je dôležité mať v altánku vhodné hasiace prístroje, ktoré vám pomôžu rýchlo a efektívne zvládnuť počiatočný požiar a minimalizovať škody.

Prečo potrebujete hasiace prístroje v altánku?

Altánky na záhrade často obsahujú viacero potenciálnych zdrojov ohrozenia, ktoré môžu viesť k požiaru. Medzi najčastejšie patrí:

 1. Grilovanie: Práca s otvoreným ohňom na grile je bežnou súčasťou záhradného vyžitia. Rozpálené uhlie či drevo sa používajú pri príprave jedla, kúsok nepozornosti a môže prísť k požiaru.

 2. Elektrické zariadenia: Používanie elektrických spotrebičov v altánku, ako je napríklad elektrický gril, ventilátor alebo osvetlenie, môže spôsobiť elektrické poruchy a následný požiar.

 3. Skladovanie palív: Niektorí majitelia záhrad majú v altánkoch uložené horľavé látky, ako je benzín, olej alebo drevné polienka, čo môže zvýšiť riziko vzniku požiaru.

 4. Prirodzená vegetácia: Rastliny, suchá tráva a listy môžu ľahko chytiť oheň od rozžhavených uhlíkov alebo sviečok.

V prípade, že by vo vašom altánku vznikol požiar, môže byť čas nesmierne dôležitým faktorom pri zachránení majetku a dokonca aj životov. Práve preto by ste mali mať vždy k dispozícii hasiace prístroje.

Aké hasiace prístroje sú vhodné pre altánky?

Výber vhodného hasiaceho prístroja závisí od typu ohrozenia, ktorému ste v altánku vystavení. Nasledujú niektoré z najbežnejších typov hasiacich prístrojov:

 1. Práškový hasiaci prístroj (trieda požiaru ABC): Tento typ hasiaceho prístroja je univerzálny a zvláda rôzne typy požiarov, vrátane horľavých kvapalín, elektrických zariadení a horľavých pevných látok.

 1. Hasiace prístroje na hasenie olejov (trieda F): Ak vaše grilovanie v altánku zahŕňa prípravu jedál s horľavým olejom alebo tukmi, je dobrým nápadom mať kuchynský hasiaci prístroj na dosah ruky. Tieto hasiče sú špeciálne navrhnuté pre boj s požiarmi v kuchynskom prostredí.
 1. CO2 hasiaci prístroj: vhodný pre elektrické zariadenia, pretože nezanecháva reziduálu a neubližuje elektronike. Môže byť užitočný aj pri horľavých kvapalinách.
 1. Vodný hasiaci prístroj: efektívny pri požiaroch horľavých kvapalín, ako je benzín alebo olej. Môžu však poškodiť elektrické zariadenia.

Riziká spojené s absenciou hasiaceho prístroja v altánku

Ak altánok nemá hasiaci prístroj alebo nie je pripravený na zvládnutie požiaru, existujú vážne riziká:

  • Rýchly rozvoj požiaru: V prípade požiaru by sa mohol rýchlo šíriť a dostať do nekontrolovateľnej fázy.
  • Strata majetku: Požiar môže spôsobiť značné materiálne škody, vrátane straty altánku, vybavenia a osobných vecí.
  • Riziko zranenia alebo straty života: Bez schopnosti zvládnuť požiar sa zvyšuje riziko zranenia alebo dokonca straty života osôb nachádzajúcich sa v altánku alebo v jeho blízkosti.

V konečnom dôsledku je investícia do hasiacich prístrojov pre altánky na záhrade investíciou do bezpečnosti a pokoja mysle. Preverte si stav vášho hasiaceho prístroja pravidelne, uistite sa, že je v dobrom stave a že viete, ako ho použiť. V prípade požiaru by ste mali okamžite volať hasičskú službu a snažiť sa požiar zdolať, ak je to bezpečné.

Napíšte komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *


bol pridaný do košíka.
Zhrnutie