Práškové hasiace prístroje na hasenie požiarov tried A B C sú najpredávanejším typom hasiacich prístrojov, najmä vďaka svojmu univerzálnemu použitiu.

Práškové hasiace prístroje na hasenie požiarov triedy D sa používajú na hasenie požiaru ľahkých alkalických kovov ako je horčík, zliatiny hliníka, sodík alebo draslík. Pri požiari týchto kovov dochádza k vysokým teplotám, a preto je potrebné využitie špeciálnych suchých hasiacich alebo špeciálne upravených práškov.

Prehľad použitia podľa triedy požiaru:

Trieda C – horľavé plyny ako je zemný plyn, propán-bután alebo metán
Trieda A – pevné alebo organické materiály ako je drevo, uhlie, papier, textil alebo plasty
Trieda B – horľavé kvapaliny ako je benzín, ropný olej, farby, alebo nafta
Trieda D – požiare ľahkých alkalických kovov ako je horčík, zliatiny hliníka, sodík alebo draslík

Filter