Kalkulačka hasiacich prístrojov

Typ podniku

Veľkosť priestoru v m2

Výsledok

V prípade, že máte priestor väčší ako 50m2, ktorý je vybavený elektrickými zariadeniami a strojmi, odporúčame prikúpiť minimálne 2ks 5kg CO2 hasiacich prístrojov.
* Výpočet množstva potrebných prenosných hasiacich prístrojov je orientačný. Pre presný výpočet sú potrebné údaje z dokumentácie Požiarna bezpečnosť stavby. Prepočet vám radi upresníme po dodaní vstupných parametrov.

Odporúčame tieto hasiace prístroje