Naše produkty sa snažíme neustále inovovať a prinášať užitočné funkcionality, ktoré hasičom pomôžu v tých najnáročnejších situáciách. Dokážu nie len rýchle a bezpečne navigovať na miesto zásahu, ale tiež poskytnúť aktuálne informácie z miesta zásahu a tým výrazne zjednodušiť komunikáciu s operačným strediskom.

Aplikácia GINA TABLET 2 prináša komplet nové užívateľské prostredie, ktoré je založené na najnovších platformách, vrátane podpory Androidu verzie 10 a 11. Pritom však zachováva všetky funkcie pôvodnej aplikácie GINA TABLET: zoznam výjazdových lístkov, odosielane polohy na operačné stredisko v reálnom čase, popis udalosti, statusy, navigácia na miesto zásahu, vytvorenie a odosielanie fotografií, prehľad zasahujúcich jednotiek, dátový sklad a mnoho ďalších funkcií.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Novinkou sú nasledujúce funkcie:

  • vysielanie videa v reálnom čase priamo z tabletu „LIVE STREAM“ na operačné stredisko
  • scanovanie dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) a dopĺňanie údajov
  • autonómne mapovanie terénu pomocou drona
  • zobrazenie aktuálnej predpovedi počasia na mape
  • prepojenie s GoPro kamerou
  • rozpoznávanie hlasu a možnosť hlasového ovládania
  • zmena rozloženia ovládacích prvkov
  • tmavý režim pre nočné výjazdy

Základné funkcie novej aplikácie GINA TABLET 2.

UDALOSŤ –  VÝJAZDOVÝ LÍSTOK

V záložke udalosť je vždy zobrazený posledný aktuálny výjazd. Po jeho rozkliknutí sa otvorí detailný výpis udalosti: adresa a typ udalosti, dátum vytvorenia a aktualizácia, popis udalosti a kontakt na oznamovateľa. Na telefóne číslo oznamovateľa je možné kliknúť a zavolať mu priamo z tabletu. Z detailu udalosti je možné ihneď spustiť navigáciu Sygic na miesto zásahu, prípadne zobraziť správy k udalosti z operačného strediska.

Navigačný systém Gina Tablet 2 - udalosť

Okrem zvukového oznámenia o prijatí výjazdového lístku je tiež vyvolaná notifikácia  ikonou výjazdu, ktorá informuje o novom výjazde až do potvrdenia prijatia udalosti. Aktívny výjazd a jeho stručný popis je viditeľný v hornej lište aplikácie nezávisle na zvolenej záložke.

MAPA

V záložke mapa sú integrované hasičské mapové podklady ZBGIS, kde sú zobrazené body ako miesto zásahu, vaša aktuálna poloha a prípadne polohy ďalších jednotiek s ich volacími znakmi s ktorými sa na udalosti spoločne spolupracuje. To uľahčuje koordináciu medzi jednotkami a tiež pomôže presnejšie lokalizovať miesto zásahu. Kliknutím na miesto udalosti získate detailnejší popis udalosti.

Zobrazenie mapy v GINA Tablet 2 - 3MON

Ovládacie prvky na ľavej strane mapy umožňujú meniť mapové podklady a prepínať ich, vycentrovať mapu na vašu aktuálnu polohu alebo vycentrovať pohľad na miesto udalosti. Ovládacím tlačidlom pri mape je možné vypnúť hlasovú navigáciu.

MIESTO ZÁSAHU

V záložke miesto zásahu je zobrazená trasa k miestu zásahu a spolupracujúce jednotky. Do mapy je možné  zakresľovať dôležité dáta alebo oblasti zásahu, ktoré vidia okrem veliteľa zásahu aj spoluzasahujúce jednotky.

Zobrazenie miesta zásahu v Gina Tablet 2 - 3MON

Možnosť prepínať medzi niekoľkými typmi mapových podkladov a prípadné zobrazovanie dôležitých dát z miesta zásahu nasnímaných dronom (pri pátracích akciách alebo rozsiahlych požiaroch) uľahčujú orientáciu v neprehľadnom teréne. A zároveň sú  nápomocné pre presnejšie mapovanie oblasti zásahu aktuálnymi mapovým podkladmi s detailným priblížením.

MULTIMÉDIA 

Záložka multimédia slúži na vytvorenie záznamov z miesta zásahu. Novinkou je možnosť priameho prenosu videa v reálnom čase priamo z tabletu na operačné stredisko.

Zobrazenie mulitmédií v GINA Tablet 2 - 3MON

Ďalej systém ponúka automatické rozpoznávanie a skenovanie dokladov totožnosti občanov ako je občiansky preukaz, alebo cestovný pas. Tablet naskenujete doklad a v ďalšom kroku  ho môžete ešte upravovať a prípadne dopĺňať o doplňujúce informácie.  Dáta z dokladov sa automatický ukladajú k udalosti.

DATOVÝ SKLAD

Dátový sklad obsahuje užitočné dáta ako sú  napríklad: aktuálne karty objektov, dokumentácia zdolávania požiarov, metodické listy, informácie o dopravných prostriedkoch verejnej dopravy, zoznam nebezpečných látok, ich označenie a predpísané postupy hasenia.

Databáza osobných vozidiel Car Accident Systém, alebo Crash Recovery Systém. Možnosť nahrania vlastných dokumentov pre konkrétnu jednotku.

Ďalej je možné vyhľadávať vlastníka nehnuteľnosti a to jedným kliknutým do katastrálnej mapy.

Zobrazenie dátového skladu v GINA Tablet 2 - 3MON

NASTAVENIA

Nastavenie zobrazuje aktuálne informácie o tablete, jeho aktuálne GPS súradnice a volací znak (identifikátor). V nastaveniach je možné meniť intenzitu jasu na obrazovke, meniť nastavenia hlasitosti, alebo prepnúť tablet do tmavého režimu. Zvoliť si pozíciu navigačného panelu, alebo kontaktovať technickú podporu priamo z aplikácie.

Zobrazenie nastavení v GINA Tablet 2 - 3MON

Aplikácie je stále vyvíjaná a v priebehu 1 Q 2021 bude testovaná u profesionálnych jednotiek v Českej republike.