Transportná sieť pre vrtuľníky s nosnosťou 1360 kg – Model B1

Produktový kód: HCN-B1

Naše nákladné siete na stredne ťažký náklad sú navrhnuté na odolnosť a používanie v náročných podmienkach. 

Najdôležitejšie informácie

  • Nylonová nákladná sieť bez uzlov
  • 3 šnúry s háčikmi, 1 šnúra s hlavným článkom
  • Zosilnený stred so značkou pre odolnosť a uľahčenie nakladania
  • Permanentná identifikačná značka
  • Certifikát o zhode (COC)
  • Príručka s návodom na použitie
  • Prepravná/úložná taška
  • 5 rokov prevádzky / 10 rokov skladovateľnost
  • Podporené analýzou letovej spôsobilosti podľa FAA CFR, hlava 14, časti 27 a 29

Máte záujem o transportnú sieť B1? Napíšte nám.