ČÍM SA ZAOBERÁME.

GINA Centrála | 3MON

Ponúkame riešenia, ktoré vám uľahčia navigáciu v teréne a  budovách, vďaka čomu sa stanú neoddeliteľnou súčasťou vášho života.

Hasenie požiarov | 3MON

Ako účinný prostriedok na hasenie požiarov v tažko dostupnom teréne je osvedečný prostriedok bambi vak – Bambi Bucket od kanadskej firmy SEI Industries.

BOZP a požiarna ochrana | 3MON

Pre našich klientov poskytujeme kompletné služby BOZP. Môžete sa spoľahnúť na profesionálny prístup a poradenstvo vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.