ČÍM SA ZAOBERÁME.

Navigácia pre hasičov GINA - 3MON

Ponúkame riešenia, ktoré vám uľahčia navigáciu v teréne a  budovách, vďaka čomu sa stanú neoddeliteľnou súčasťou vášho života.

Zobraziť riešenia
Robot Colossus v akcii - 3MON

Ako účinný prostriedok na hasenie požiarov v tažko dostupnom teréne je osvedečný prostriedok bambi vak – Bambi Bucket od kanadskej firmy SEI Industries.

Zobraziť riešenia
Služby BOZP a požiarnej ochrany - 3MON

Pre našich klientov poskytujeme kompletné služby BOZP. Môžete sa spoľahnúť na profesionálny prístup a poradenstvo vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zobraziť riešenia