Previerkové cvičenie Hasičského a Záchranného Zboru Slovenskej republiky – Hasičský a Záchranný útvar hl. mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len HaZÚ Bratislava) – lokalizácia hasičov v budove.

Dňa 09.03.2018 sme v spolupráci s HaZÚ Bratislava mohli vyskúšať naše riešenie GTS Spaceti vo výškovej budove Incheba v Bratislave. Systém slúži na lokalizáciu osôb a hasičov v budove na rôznych poschodiach.  Priebeh cvičenia bol nasledovný.

Deň pred cvičením.

Pripravili sme si mapový poklad do mobilnej aplikácie a do webového rozhrania. Po jednom poschodí sme si rozmiestnili Smart stony – „kamene“, pomocou ktorých sme získavali informácie o rozmiestnení hasičov v budove. Aj zamestnanci Incheby boli zvedaví, čo sa to deje a chceli sa zapojiť do samotného vyskúšania novinky, inštalovaním samotnej aplikácie priamo na ich mobil (aplikácia SPACETI funguje je určená pre iOS a Android zariadenia) .  Vďaka tomu sme mohli počas cvičenia, kedy bol vyhlásený požiarny poplach vo výškovej budove, mohli okrem hasičov sledovať aj samotných zamestnancov.

Ako náhle bol spozorovaný požiar na 16. poschodí, okamžite ho technička požiarnej ochrany – Ing. Veronika Kevešová, ohlásila na operačné stredisko Hasičského a Záchranného zboru SR na číslo 150.Zamestnanci boli upovedomení rozhlasom v budove poplachovou správou  a zároveň  aj notifikáciou na mobilnú aplikáciu Spaceti. Pomocou aplikácie im bola vyobrazená aktuálna (najkratšia)  úniková cesta, aj za pomoci technológie virtuálna realita.

Vyhodnotenie cvičenia

Prínosy z pohľadu majiteľ budovy:

  • Okamžitá informovanosť zamestnancov/návštevníkov o hroziacom nebezpečenstve
  • Rýchle zobrazenie únikovej cesty do bezpečia
  • Lokalizácia osôb v budove
  • Na základe rýchlej lokalizácie nebezpečenstva, zníženie nákladov pri odstránení
  • Zvyšuje bezpečnosť zamestnancov a aj návštevníkov

Prínosy z pohľadu veliteľa HaZZ:

  • Prístup k informáciám – pôdorysy jednotlivých poschodí, rozmiestnenie hydrantov a únikových východov
  • Prehľad o rozmiestnení osôb v budove
  • Možnosť navigácie k osobám, ktorým je potrebné pomocť s evakuáciou
  • Viditeľnosť o hasičskej jednotky v teréne – „REAL TIME“
  • Nápomocný nástroj pri rozhodovaní a koordinovaní zásahu

Partneri: