GTS sa vďaka svojej unikátnosti stala strategickou súčasťou koordinácie zásahových jednotiek.

GTS predstavuje dokonalý súlad hardvéru a softvéru.

GTS systém je kombináciou harvéru a softvéru, jeho hlavnou súčasťou je Smart stone, ktorý posiela údaje do mobilnej aplikácie a webového rozhrania pre dokonalý prehľad.

Mám záujem o riešenie
GTS Control | 3MON

GTS pomáha pri zásahoch

Prehľad o počte osôb v budove

Vďaka GTS je veliteľ zásahovej jednotky dokolane informovaný o počte osôb v budove a pri použití lokátorov môže vidieť rozmiestnenie svojho tímu.

Zníženie škôd na majetku

GTS technológia zrýchľuje reakčný čas zásahových jednotiek v prípadoch požiarov a vďaka tomu reálne znižuje vzniknuté škody na majetku.

Rýchla a efektívna evakuácia z budovy

Šikovná aplikácia v mobile poskytuje osobám v priebehu evakuácie najrýchlejší spôsob, ako sa dostať bezpečne z budovy.

Real – time dáta

Inteligentné smart stoney prenášajú neustále real time dáta do webového rozhrania služby a tak je možné v reálnom čase sledovať výskyt ľudí v budove.

Video predstavenie

Máte záujem o predstavenie nášho systému?