Elektrická požiarna signalizácia – EPS

Domov » Elektrická požiarna signalizácia – EPS
Elektrická požiarna signalizácia – EPS 2019-07-15T19:29:04+00:00

EPS slúži na ochranu objektov pred požiarmi tak, že signalizuje výskyt požiaru a jeho sprievodných javov.

Informujte sa na potrebu inštalácie EPS

Povinnosť používania EPS je upravená vo vyhláškach č. 94/2002, č.726/2002 Zbierky. Všeobecne možno uviesť, že je vhodné od odborníkov už v projekčnej časti projektu zistiť potrebu inštalácie EPS a ostatných protipožiarnych opatrení.

Chcem sa informovať
Elektronický požiarny systém - 3MON

EPS a HSP  musia byť vybavené  tieto stavby

Určená na ubytovanie viac ako 20 osôb (konštrukčný celok zmiešaný alebo horľavý)

Určená na ubytovanie viac ako 50 osôb (konštrukčný celok nehorľavý)

Zdravotnícke zariadenia s lôžkovou časťou

Budovy so zhromažďovacími priestormi

Ak sa v podzemných podlažiach trvale zdržuje viac ako 20 osôb

V ktorých sa predpokladá postupná evakuácia osôb

V ktorých je viac ako 200 osôb,  okrem stavieb určených na bývanie

Ponúkame tieto služby

  • Návrh a projekt skutočného vyhotovenia elektrickej požiarnej signalizácie – aby spĺňal legislatívne požiadavky podľa vyhlášky  726/2002 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
  • Inštalácia elektrickej požiarnej signalizácie – od dodávok kabeláže, požiarnych prestupov až po programovanie ústredne
  • Zaškolenie personálu na prevádzkovanie
  • Pravidelné (zákonné) prehliadky a revízie
  • Záručný a pozáručný servis certifikovaným personálom

Pracujeme so značkami

Máte záujem o predstavenie nášho systému?

Dôsledná príprava projektu je kľúčová, preto je nevyhnutná obhliadka objektu, ktorú vždy vykonávame bezplatne.


Kontaktujte nás

  • Černyševského 50, Bratislava, 851 01
  • +421918641394
  • info@3mon.sk