Ako postupovať pri pracovnom úraze na pracovisku

2021-12-12T21:51:27+01:00

Pracovný úraz je veľmi nepríjemná záležitosť pre firmu, ale najmä pre poškodeného. Aby sa prechádzalo vzniku pracovných úrazov, musia byť všetci zamestnanci dôkladne poučení na to určenou osobou. Ako [...]