Ako postupovať pri pracovnom úraze na pracovisku

2018-04-08T13:16:06+02:00

Pracovný úraz je veľmi nepríjemná záležitosť pre firmu, ale najmä pre poškodeného. Aby sa prechádzalo vzniku pracovných úrazov, musia byť všetci zamestnanci dôkladne poučení na to určenou osobou. Ako [...]